Skip to main content

REKAFLEX SE-N1XH-K Flexibel Halogenfri Kraftkabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

SS 424 14 18; HD 603 S1:1994/A3:2007 5O tillämpliga delar

Egenskaper: 
Sälvslocknande och låg brandspridning EN 60332-1, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Brandspridningsklass: 
Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP: 
Ledare: 

Mångtrådig, rund koppar, klass 5

Isolering: 
PEX
Identifiering: 

Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001

Fyllnadsmaterial: 
Plastband
Yttermantel: 
Svart UV-beständig halogenfri polyolefin