Skip to main content

Kabel för industrins behov

Kabel behövs för styrning av och elmatning till utrustningar inom olika industribranscher. Av industrikabel krävs olika specialegenskaper och tålighet under krävande förhållanden.

Reka Kabel levererar högklassiga kabellösningar som är lämpliga för industrimiljöer. I våra sortiment ingår bl.a. dataöverföringskabel, instrumenterings- och styrkabel samt installationsledning och kraftkabel.

Kabel behövs till många olika typer av industriobjekt, med egna individuella specialkrav. Reka Kabels tillverkning omfattar från dataöverföringskabel för 75 V till högspänningsjordkabel för 145 kV.

Beroende av kabelns användningsändamål använder man vid tillverkning av kabel bl.a. koppar och aluminium samt olika sorters plaster och laminat. Vid kabeltillverkningen använder Reka Kabel de bästa råvarorna och alltid så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt. Kabelmaterial får inte släppa ifrån sig några skadliga ämnen till natur, mark eller vattendrag. Förutom tiden måste kabeln också tåla de specialkrav som installationsmiljön ställer.