Skip to main content

Termiska kortslutningsströmmor för 0,6/1 kV kraftkablarna

I tabeller kortslutningsströmmor har beräknats för 1 sekund impulstid.  Kortslutningsströmmor för impulstider 0,2 - 5 s kan beräknas med bifogad formel

Kortslutningsström I = I1s / t1/2

t = impulstiden per sekund
I1s = kortslutningsström i 1 sekund

Kopparkablarna

  • MCMK, EMCMK, areal 1,5 mm2 - 300 mm2
  • XCMK-HF, FRHF-EMC, areal 1,5 mm2 - 300 mm2

Aluminiumkablarna

  • AMCMK, AEMCMK, areal 16 mm2 - 300 mm2
  • AXCMK-HF, areal 16 mm2 - 300 mm2
  • AXMK, areal 16 mm2 - 300 mm2