Skip to main content

Ledarnas likströmresistansser

I tabeller har anmälats koppar- och aluminiumledarnas likströmresistansser i temperaturer 20°C, 40°C, 60°C, 70°C och 90°C.

Kopparledarnas

  • Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2, areal 0,5 mm² - 1000 mm²
  • Kopparkablar med skärm, areal 1,5 mm² - 150 mm²
  • Fintrådiga IEC 60228 klass 5, areal 0,5 mm² - 630 mm²

Aluminiumledarnas

  • Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2, areal 16 mm² - 1000 mm²
  • Kablar med skärm, areal 16 mm² - 88 mm²