Skip to main content

Brandspridningsklasser

SS 424 14 75

IEC

CENELEC

Förklaring

F1

 

 

Krav på brandspridning finns ej. Kabeln sprider brand och slocknar inte själv. Kablarna enligt denna klass är vanligen avsedda endast för förläggning i mark.

F2

IEC 60332-1

EN 60332-1-2

Enstaka kabel är självslocknande och sprider inte brand. En 600 mm lång kabelbit hängande vertikalt bränns med en 1 kW propanbrännare i 1 till 8 minuter beroende på kabeldiametern. Kabeln skall slockna av sig själv efter att brännaren har släckts. Kabelns brandskador skall vara begränsade till en kortare sträcka.

F3

 

 

En gammal nationell provningsmethod (för enstaka kabel) som är redan upphävd enligt SS 4241419:2002 (CENELEC HD 605S1/A2:2001).

 

F4

 

 

Kablar lagda i bunt är självslocknande och sprider inte brand. Provingsmetoden är enligt SS-EN 50266-2-serien, som motsvarar IEC 60332-3-serien. Det finns fyra standardkategorier: F4A F/R är mest krävande och F4D minst krävande. Kablarna fästs på en vertikal kabelstege i 3,5 långa buntar och bränns med en 20 kW propanbrännare i 20 eller 40 minuter beroende på kategorin. Skadat avstånd mäts efter att brännaren har släckts och kabelbunter har slocknat. Brandskador för ej förekomma högre upp än 2,5 m från brännaren.

F4A F/R

IEC 60332-3-21

EN 60332-3-21

Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m brännbart material per meter i kabelbunten. Kablarnas fästs på båda sidor av stegen.

F4A

IEC 60332-3-22

EN 60332-3-22

Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på båda sidor av stegen.

F4B

IEC 60332-3-23

EN 60332-3-23

Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 3,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på båda sidor av stegen.

F4C

IEC 60332-3-24

EN 60332-3-24

Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 1,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på båda sidor av stegen.

F4D

IEC 60332-3-25

EN 60332-3-25

Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 0,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på båda sidor av stegen.