Skip to main content

Halogenfri installationskabel

De material som används i Rekoclean installationskablar är halogenfria. Halogenfria installationskablar innehåller ingen PVC och tillverkningsmaterialen är lätta att återvinna. Mantel- och isolationsmaterialen i halogenfria installationskablar är polymerer som uppfyller kraven i ROHS-direktivet, och innehåller inte kadmium, kvicksilver, bly, krom eller bromerade flamskyddsmedel.

Rökutvecklingen från halogenfria installationskablar är liten och kablarna sprider inte heller brand när de är förlagda i bunt. Vi rekommenderar användning av dessa kablar i lokaler där många människor uppehåller sig och där det är problematiskt att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, restauranger, skolor, äldreboenden och offentliga byggnader.

Den förnyade SFS 6000-standarden ställer ännu strängare krav på kablar som används i nyinstallationer i sjukvårdslokaler. Standarden förutsätter att man i nyinstallationer använder kablar som förlagda i bunt inte sprider brand, som är halogenfria och som utvecklar lite rök vid brand. Tidigare har man förutsatt användning av denna kabeltyp vid elinstallationer i utgångar från byggnader.

Bakgrunden till det nya kravet avseende sjukvårdslokaler är sjukhusbranden som inträffade i Åbo år 2011. Röken och sotet från de normala kablarna som brann orsakade betydande skador på sjukhusutrustningarna. Dessa skador skulle ha kunnat undvikas genom halogenfria kablage av rätt typ.

Rökutvecklingen har betydelse när det gäller snabb evakuering. Produktfamiljen Rekoclean uppfyller utan svårighet de nya kraven som ställs på sjukvårdslokaler. I Rekas heltäckande produktfamiljer med halogenfria Rekoclean- och brandresistenta Flamerex-kablar ingår såväl installations- och kraftkablar som instrumenterings- och styrkablar. Även EMC-störningsskyddade kablar ingår.