Skip to main content

EQLQ LiteRex BK Halogenfri skärmad installationskabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

SS 424 02 19-6:2014

Egenskaper: 
Halogenfri EN 60754, låg rökutveckling EN 61034
Brandspridningsklass: 
Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP: 
Ledare: 

Rund solid koppar

Isolering: 
Halogenfri UV-beständig polyolefin
Identifiering: 

3 ledare: gul/grönn, blå, brun
4 ledare: gul/grönn, blå, brun, svart
5 ledare: gul/grönn, blå, brun, svart, grå

Al skärm: 
Aluminium / plastlaminat
Jordledare: 
Rund twinnad ledare av förtent koppar, area 1 mm2
Yttermantel: 
Halogenfri och UV-beständig polyolefin kompound, färg svart