Skip to main content

Försäljningskanaler och försäljningsbolag

Försäljningskanaler

Inom alla våra marknadsområden samarbetar vi med nationella och internationella proffs inom elbranschen. Partnerkåren täcker bl.a. elgrossister samt nätverks- och byggentreprenörer.

Försäljningsbolag

Reka Kabel har försäljningsbolag i Sverige, Danmark, Norge, Estland och Ryssland. De nordiska dotterbolagen leds från Finland, och den tekniska supporten, marknadsföringen och försäljningsstödet till dessa bolag arbetar i Finland.

I Sverige betjänas regionens kunder av det lokala försäljningsteamet med tre personer. En försäljningschef svarar för försäljningen i Danmark. Ett lokalt försäljningsteam med två personer betjänar de norska kunderna.

Det estniska dotterbolaget tillhör regionorganisationen Baltic, som leds från Finland. Kunderna betjänas av en finsk försäljningsdirektör tillsammans med en stödorganisation som är placerad i Finland.
Dessutom har ett separat bolag verksamhet i Litauen, och detta bolag är agent för Reka Kabels produkter i regionen.

Reka Cables LLC är beläget i S:t Petersburg. Den lokala försäljningen tillsammans med den finska försäljningsorganisationen betjänar ryssar och CIS-kunder. Den tekniska supporten, försäljningsledningen och försäljningens stödfunktioner är placerade i Finland.

Kontaktinformation för Reka Kabel Ab, Sverige