Skip to main content

FRHF Larm

Nyckelflaggan

För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

BS 7629-1 i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Fungerar vid brand IEC 60331-21, -2 och EN 50200, som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-22, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Ledare: 

Entrådig, rund kopparledare

Isolering: 
Mica-band och halogenfri tvärbunden polyetylen (PEX)
Identifiering: 

Blå, brun

Metalliskt hölje: 
aluminium-/plastlaminat i elektrisk kontakt med en längslagd, entrådig, biledare av förtent koppar.
Yttermantel: 
Orange halogenfri UV-beständig polyolefin