Skip to main content

FRHF Brandlarmskabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

SS 424 16 16 och SFS 5545 i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Fungerar vid brand enligt IEC 60331-1, -2 och EN 50200, EN 50362, som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-22, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Ledare: 

Entrådig, rund kopparledare

Isolering: 
Mica-band och halogenfri polyetylen (PE)
Identifiering: 

1x2: vit+blå
10x2x1: vit+blå, vit+orange, vit+grön, vit+brun, vit+grå, röd+blå, röd+orange, röd+grön, röd+brun, röd+grå

Fyllnadsmaterial: 
Halogenfri fyllningsmassa
Yttermantel: 
Orange halogenfri UV-beständig polyolefin