Skip to main content

FRHF 450/750 V Styrkabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

HD 627 Part 7-D1 Tillämpliga delar

Egenskaper: 
Fungerar vid brand enligt IEC 60331-1, -2 och EN 50200, EN 50362, som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-22, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Ledare: 

Entrådig, rund kopparledare

Isolering: 
Mica-band och halogenfri tvärbunden polyetylen (PEX)
Identifiering: 

Svart med vit, löpande siffermärkning

Fyllnadsmaterial: 
Halogenfri fyllningsmassa
Yttermantel: 
Orange halogenfri UV-beständig polyolefin