Skip to main content

FRHF 0,6/1 kV Kraftinstallationskabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

IEC 60502-1, HD 604-5D i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Fungerar vid brand enligt IEC 60331-1, -2 och EN 50200, EN 50362, som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-22, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Ledare: 

Entrådig, rund kopparledare för areor 1,5 -2,5 mm²
Fåtrådig, rund kopparledare för areor 6 – 10 mm²

Isolering: 
Mica-band och halogenfri tvärbunden polyetylen (PEX)
Identifiering: 

Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001

Fyllnadsmaterial: 
Halogenfri Fyllningsmassa
Yttermantel: 
Orange halogenfri UV-beständig polyolefin