Skip to main content

Kabel för nätbyggnation

Genom att bygga elnät som bättre tål krävande förhållanden och kraftfulla väderfenomen säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsförmåga.

Genom användning av mellan- och högspänningskabel kan elnäten flyttas under jord, vilket har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att undvika strömavbrott som orsakas av stormar. Framför allt i Finland ligger tyngdpunkten i användningen av mellan- och högspänningskabel på byggande av vädersäkra elnät och förbättring av elnätens driftsäkerhet.

Mellanspänningskabel med extrem driftsäkerhet används inom industri, elproduktion, överföring och distribution av el samt vid installation av vindkraftsparker. Dessutom används mellanspänningskabel i kollektivtrafikens infrastrukturer, såsom vid elektrifiering av tåg- och metrospår.

I Finland används högspänningskabel framför allt vid byggande av stadsnät och för förbättring av elnätens driftsäkerhet. Användningen av sådan kabel möjliggör flyttning av elnäten under jord, så att man undviker strömavbrott orsakade av stormar. Dessutom frigörs det mark för andra ändamål när elnäten flyttas under jord.

Vid behov kan Rekas mellan- och högspänningskabel tillverkas av specialplaster. Brandklassificerad lämpar sig kabeln då också för installation i tunnlar och inomhus.