Skip to main content

Kabel för energiindustrin

Elektriciteten produceras i kraftverk, från vilka den via stamnät och lokala distributionsnät överförs till företag och hushåll. Den senaste tidens stormar har lyft fram det åldrande elnätets sårbarhet och samhällets krav på tillförlitlig tillgång till el.

Elnätbolagen har påbörjat omfattande renoveringar av elnäten. Dessa kommer att genomföras under de kommande åren. Genom att bygga elnät som bättre tål kraftfulla väderfenomen och krävande förhållanden säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsförmåga.

Reka Kabels mellan- och högspänningskabel möjliggör att elnäten flyttas under jord. Detta har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att undvika strömavbrott som orsakas av stormar. I Finland ligger tyngdpunkten i användningen av mellan- och högspänningskabel på byggande av vädersäkra elnät och förbättring av elnätens driftsäkerhet.