Skip to main content

Kabel för bostads- och kontorsbyggnation

Elektrifieringen av byggnader och installationerna i dem har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Genom bra planering kan man redan i förväg förbereda sig på kommande förändringar och ökande behov.

Vid sidan av nybyggnation är elsystemen i gamla byggnader typiska installationsobjekt. Numera erbjuds det många olika elektroniska lösningar, med vilka man kan öka byggnadernas användnings- och boendekomfort. Vid kabelinstallationer i byggnader används vanligen installations- och stigarkabel.

Reka Kabels brandresistenta kabel lämpar sig för objekt i vilka man måste säkerställa elmatningen även under en brand. Denna kabel lämpar sig särskilt väl för installationer där säkerheten förutsätter att larm-, styr-, signal- och energimatningssystemen fungerar även under en brand. Brandresistent kabel bör också användas i utrymmen där kabeln måste fungera under en brand, där många människor vistas och där det är svårt att genomföra en evakuering. Nya användningsobjekt är sjukhus och andra vårdlokaler, där installationsmaterielens brandresistens och halogenfrihet har ansetts vara av stor betydelse i en brandsituation.