Skip to main content

Säkerhet

Vår målsättning är en säker och effektiv arbetsmiljö, där det har tagits hänsyn till personalens fysiska, psykiska och sociala välmående. Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med personalen, arbetshälsovården, myndigheterna och specialister.

Vi säkerställer en störningsfri kontinuitet i produktionen genom att satsa på funktionerna. Vi håller störningar och risker på så låg nivå som möjligt. Därigenom möjliggör vi en produktionsrelaterad kostnadseffektivitet och minimerar slöseri med råvarorna. Med avseende på riskhantering genomför vi årligen flera fabriks- och avdelningsspecifika riskkartläggningar.

En grundförutsättning för en säker verksamhet är arbetarskydd och arbetshälsa, personalens välmående, personsäkerhet, förebyggande av olyckor och störningar, produkternas säkerhet och en säker användning av dem samt hur smidiga produktionen och våra tjänster är.

Vårt säkerhetssystem är certifierat enligt OHSAS 18001-standarden.

OHSAS 18001:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001