Reka Cables är den första koldioxidneutrala kabeltillverkaren från och med 1.11.2021

Reka Cables har systematiskt arbetat för att uppnå sina miljömål och företaget har kunnat minska sina CO2-utsläpp med 80 % jämfört med år 2019. Reka Cables kompenserar de resterande utsläppen från och med 1.11.2021 och blir därmed ett koldioxidneutralt företag vad gäller den egna verksamheten.

Reka Cables alla tre produktionsanläggningar samt kontorslokaler har år 2020 övergått till användning av helt utsläppsfri, CO2-fri el. Det går åt mycket el vid kabeltillverkning, vilket gör att övergången till grön processel märkbart minskar koldioxidavtrycket från tillverkningen. På fabrikerna i Keuru och Riihimäki installerades även solkraftverk, med hjälp av vilka vi kan producera uppskattningsvis 130 000 kWh energi per år.

– Vi är den första koldioxidneutrala kabeltillverkaren, åtminstone inom våra huvudsakliga marknadsområden, berättar Jukka Poutanen, verkställande direktör.

Reka Cables har i samarbete med AFRY Finland Oy utvecklats en räknare för att kunna beräkna koldioxidavtrycket från den egna verksamheten. Utgående från beräkningarna har man kunnat minska de resterande utsläppen från den egna verksamheten från 2 630 tn eCO2 år 2019 till 480 tn eCO2 år 2021. Reka Cables kompenserar de här resterande utsläppen med hjälp av det högklassiga och transparenta Gold Standard-certifierade och puro.earth-certfierade projektet och blir ett koldioxidneutralt företag (Scope 1 och 2) från och med 1.11.2021.

Utsläppskompensationen förverkligas genom att investera i ett solenergiprojekt i Indien, i ett inhemskt kolbindningsprojekt för fastigheter och i ett svenskt biokolprojekt. Kompensationen förverkligas i samarbete med Nordic Offset som verkar inom det internationella nätverket för frivillig utsläppshandel.

Som utsläpp från den egna verksamheten anses företagets direkta utsläpp av växthusgaser, till exempel utsläpp orsakade av kabeltillverkningen, bränslen som används i processerna och fordonen samt utsläpp från köpt energi, det vill säga utsläpp för förbrukad el och uppvärmning.

Reka Cables fortsätter sina miljögärningar och har som mål att avsevärt minska utsläppen från sin egen verksamhet samt förbättra energieffektiviteten. Företaget har även utarbetat en plan för att övergå till en eldriven fordonspark.

Kompensationsprojekten

Solar power project in the Guttigoli village in Karnataka, India, GS ID 6760

The project will install 100 MW of solar panels in the village of Guttigoli, located in the state of Karnataka in southwestern India. The solar panels are connected to the national grid and produce clean, affordable electricity. Most of India’s electricity is still derived from fossil fuels and the construction of renewable energy sources is displacing CO2 emissions.

The project promotes local sustainability and education by supporting Guttigoli schools and providing jobs for residents. Land for project activities has been leased from its legal owners and the project will not cause any damage to the rights of indigenous peoples.

Permanent sequestration of carbon dioxide in Ekovilla, Finland, puro.earth

Carbon dioxide binds to building insulation material made from recycled newspapers. Carbon dioxide removal is considered to be long-lasting when it is done through the construction of buildings. Ekovilla thermal insulation can be used in both new construction and renovation of old houses, and its carbon stock is estimated to last at least 50 years.

The recycled paper used in the insulation comes from sustainably grown wood, which is why Ekovilla binds more carbon than is produced in its production.

Biochar project, Hjelmsäters Egendom, Sweden, puro.earth

Hjelmsäter in Sweden produces local FSC-certified biochar from forest waste, which is used to cultivate the land and improve the environment in Sweden. In the pyrolysis process, energy is obtained from solar panels and excess heat from the pyrolysis process is utilised in the properties. Each tonne of biochar contains 94% carbon.

The use of biochar as a soil improver enhances growth, reduces the need for fertilizers and improves soil structure.